ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παγίδα ανίχνευσης παρουσίας κοριών.

Νέα βελτιωμένη παγίδα ελέγχου παρουσίας κοριών.

Προσελκυστικό δόλωμα για τρωκτικά .

Αρωματικό spray για προσέλκυση τρωκτικών.

ΚΩΔΙΚΟΣ
05.260
05.185
6122d244ef90
b1e48852bb16
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σε απόθεμα

Σε απόθεμα

Σε απόθεμα

Σε απόθεμα